Signe Laigu - tegevjuht

SIGNE LAIGU

Tegevjuht

Aleksandri Tervisekeskuse loomise mõte tuli ajal, mil olin sügavas depressioonis ja maadlesin ärevushäirete ja unetusega.  Osalesin ise  tööalases rehabilitatsiooniteenuses ja minus käivitus ettevõtja hing korraldada seda teisiti ja veel paremini.  Kõik need teemad tundusid mulle põnevad ja  soovisin selles valdkonnas edasi areneda. 

Loe rohkem »

HELE-RIIN MERE

FÜSIOTERAPEUT

Olen lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioterapeudi eriala 2012. aastal ning lisaks oman terviseteaduse bakalaureuse kraadi kehalise kasvatuse ja spordi erialal. Nüüdseks olen töötanud 10 aastat füsioterapeudina. Olen spetsialiseerunud täiskasvanute füsioteraapiale, omades kogemust nii krooniliste lihasvaevustega seotud probleemide lahendamises kuika traumajärgsete lihaste ja liigeste funktsiooni taastamises.Vabal ajal veedan aega oma pere ja lastega, tegelen rahvatantsu aga ka tervisesportlasena kestvusjooksuga.Olen leitav füsioterapeutide registrist  http://efl.ee/kulalisele/

Loe rohkem »

KRIS VAGULA

SOTSIAALTÖÖTAJA

Olen inimene, kes on natuke vaatenurki lihvinud ning elu peegeldusest leidnud tõelisust – leidnud end kunstipisikust puudutatuna tegemas ja askeldamas. Ma tahan, et meie soovid ja minu tööd peegeldaks elujaatust. Et igaühel lõputult veaks ( ja see poleks ninapidivedu).Teismeeas kogetud õnnetusest väljatulek istutas mu isikuomaduste sekka soovi tulevikus aidata teisi abivajajaid. Seega pühendumuse alge on mul südames ja tänaseks olen erinevate sihtrühmadega tööd teinud enam kui üheksa aastat. Olen läbinud tegevusjuhendaja koolituse, õppinud sotsiaal – ja noorsootööd.

Loe rohkem »

KATRIN PÄRN

SOTSIAALTÖÖTAJA

Olen töötanud sotsiaalvaldkonnas 10 aastat. Mul on kogemusi, kuidas olla ise toetuse vajaja ja kuidas aidata inimest enda kõrval. Olen läbinud arengupsühholoogia, suhtluspsühholoogia, pastoraalpsühholoogia, religioonipsühholoogia; nõustamise ja hingehoiu kursused. Oskan ja olen valmis aitama inimesi kriisi- ja katastroofi olukorras. Tunnen laste ja perede nõustamise põhimõtteid. Tunnen leinaprotsessi kulgu ja leinaja toetamise põhimõtteid. Minu töö fookuses on olnud sotsiaaltöö laste ja peredega. Sotsiaaltöötaja ülesanneteks on ennetustöö, kliendi ja tema lähedaste nõustamine ning koostöös toetavate tegevuste kavandamine ja

Loe rohkem »

MARIANN VINK

KOGEMUSNÕUSTAJA

Minu soov ja kutsumus on oma kogemuste kaudu aidata inimesi leida üles tee, mis hetkel ei pruugi olla nähtav.Olen õppinud Tartu Ülikoolis õigusteadust. Õpingute käigus olen läbinud palju sotsiaalaineid ja isiksuse- ja grupipsühholoogia aineid. Paljud inimestega seotud probleemid ja mured vajavad tihtpeale ka õiguslikku suunamist ja abi. Pea 30 aastat olen töötanud ettevõtjana ning juhtinud, õpetanud ja koolitanud personali. Ettevõtte juhtimisel ja personalitöö ametis olen osalenud väga mitmetel suhtlemiskursustel ja -koolitustel.Oman joogatreeneri rahvusvahelist kvalifikatsiooni ning

Loe rohkem »

SIGRID PARIS

MEDITSIINIÕDE

Olen töötanud meditsiiniõena 2005. aastast alates. Tööd alustasin Tartu Ülikooli Kliinikumi nahahaiguste kliiniku ambulatoorses osakonnas, kust siirdusin statsionaarsesse osakonda.Selle aja jooksul olen omandanud kogemuse töötada eri vanuses patsientidega – beebiealistest kuni päris eakateni.Oma tugevateks külgedeks pean pikaajalises töös omandatud meditsiinialase töö kogemust, kohuse- ja empaatiatunnet, pingetaluvust, aga ka head suhtlemisoskust. Pikad tööaastad on andnud mulle ka patsientide nõustamise kogemuse. Minu soov on elus edasi liikuda, seega olen valmis uuteks väljakutseteks. Viimasel ajal on mulle hakanud

Loe rohkem »

NELLI ELI

KOGEMUSNÕUSTAJA

Olen lõpetanud Tartu Ülikoolis infokorralduse eriala. Peale õpinguid sain aru, et soovin töötada inimestega, kuna naudin seda üle kõige. Olen lisaks kogemusnõustaja väljaõppele aktiivselt osalenud erinevatel psühholoogiateemalistel koolitustel ning suhelnud erinevate klientidega. Hindan endas kõrgelt oskust jääda rahulikuks ja positiivseks ka väga pingelistes olukordades ning empaatiavõimet. Tean, et keerulistes situatsioonides ei piisa lausest “kõik saab korda”. Inimestega suheldes meeldib mulle, et igaüks on ainulaadne ja eriline ning läheneda vastavalt olukorrale. Minu peamisteks teemadeks on depressioon,

Loe rohkem »

MARJU PAAS

Sotsiaaltöötaja

Mind on alati inspireerinud töö inimestega ja võimalus olla abiks nende murede ning probleemide lahendamisel. Rasketel hetkedel olen ise kogenud, kuivõrd oluline on sõbralik ja hinnangutevaba suhtumine ning teiste toetamise kaudu leida uut jõudu ka iseendale. Soov aidata sai määravaks ka elukutsevalikul.Aastal 2002 lõpetasin Tartu Ülikoolis eripedagoogika osakonna ja asusin juba õpingute ajal erialasele tööle erivajadustega lastega. Erinevatel ametikohtadel töötades nägin, kuivõrd haprad, aga samas ka tugevad ning suure vaimujõuga võivad olla puudega last kasvatavad

Loe rohkem »