ESTA dementsuse teemapäeva saab järele vaadata!

ESTA Lõuna piirkonnal toimus Tartus, Tähtvere päevakeskuses dementsuse teemapäev nimega “Dementsus – kogemused ja võimalused sotsiaaltöös ja eraelus”. Nüüd on seda võimalik näha ESTA youtube kanalis SIIN.Teemapäeva ettekanded, mida videost leiate:Sissejuhatus, Tartu Linna praktika – Maarika Kurrikoff (Tartu Linnavalitsus hoolekandeteenistuse juhataja)Ennetamine ja märkamine – Pipi-Liis Siemann (Dementsuse Kompetentsikeskus)Lähenemised ja teraapiad – Janika Pael (lektor, Tartu Tervishoiu Kõrgkool)Lähedase kogemused, kokkupuuted sotsiaaltöötajaga küsitluse tutvustus – Seidi Soini (MTÜ Elu Dementsusega, lähedane, kogemusnõustaja).Teemapäeva rahastati Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetmest

Loe edasi»

Omavalitsused valmistuvad puudega laste tugiteenuste projekti lõppemiseks

Puudega laste tugiteenuste juht Marta Rohtla kirjutas TAI kodulehel sellest, et käesoleva aastaga lõppeb projekt, millega toetati kohalikke omavalitsusi tugiteenuste osutamisel raske ja sügava puudega lastele. Kuidas valmistutakse teenuste osutamiseks projekti toeta ja millised on peamised väljakutsed? Huvitav lugemine, toome teieni kokkuvõtte. Alates 2015. aastast on Eestis olnud võimalus Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) toel osutada raske ja sügava puudega lastele täiendavalt tugiteenuseid. Esimestel aastatel osutati teenuseid sotsiaalkindlustusameti kaudu, kuid alates eelmise aasta jaanuarist jäid teenuseid korraldama

Loe edasi»

Sotsiaalhoolekande seadusesse plaanitakse muudatusi

Viimase seitsme aasta jooksul on Eesti ühiskonnas arutatud vajaduse üle leevendada üha kasvavat hoolduskoormust, valmistuda vananeva ühiskonnaga seotud väljakutseteks ning luua tõhusam pikaajalise hoolduse süsteem.Selle aja jooksul on ellu viidud katseprojekte, koostöös sotsiaalpartneritega välja töötatud lahendusi praeguse olukorra parandamiseks ning esitatud memorandumeid Vabariigi Valitsusele. Nende aastate jooksul on loodud hoolduskoormusega inimesi toetavaid meetmeid, näiteks päeva- ja nädalahoiuteenus psüühilise erivajadusega inimestele, tasustatud puhkus sügava puudega täisealise isiku pereliikmele või hooldajale jms.Samuti saadeti 2021. aasta lõpus Riigikogu

Loe edasi»

Minister Kiik: meeste tervis vajab enam tähelepanu

Eesti inimeste terviseteadlikkus on küll kasvanud, kuid meeste tervisenäitajad on naistest endiselt oluliselt kehvemad, mistõttu vajab meeste tervis ja seda mõjutav elustiil veelgi enam tähelepanu, ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik täna Radisson Blu Hotellis Olümpia toimunud meeste tervisele pühendatud konverentsi „Tervisest või tervisele?” avakõnes.„Eesti inimeste tervis sõltub väga suurel määral soost, haridusest, sissetulekust ning elukohast. Eestis tervikuna paremate tervisenäitajateni jõudmiseks on vaja vähendada tervise ebavõrdsust, aidates järele neid, kelle tervis on kehvemas olukorras,” ütles

Loe edasi»

Plaanitav muudatus seob töötushüvitiste kestuse tööturu olukorraga

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik tutvustas valitsusele põhimõtteid, millega töötushüvitiste maksmise kestus muutuks tulevikus automaatselt, sõltuvalt olukorrast tööturul. Kava kohaselt peaks muudatus jõustuma 30. juuniks 2023.Kava kohaselt makstakse töötuskindlustushüvitist pikemalt, kui olukord tööturul on halb ja töötute arv kasvab ning lühemalt, kui töötute arv väike. See tagab inimestele keerulisemas majandus- ja tööturuolukorras pikema sotsiaalse kaitse ja toetab samas soodsamas olukorras kiiremat tööturule naasmist.„Mul on hea meel, et koostöös sotsiaalpartnerite ja majandusekspertidega oleme välja töötanud tingimused,

Loe edasi»

Sotsiaalhäälingul on väljas neljas episood!

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni saatesarjast „Sotsiaalhääling“ tuli hiljuti välja neljas osa. Külas käis sotsioloogia doktor Dagmar Narusson, kes tutvustas avatud dialoogi lähenemist ja selle potentsiaalist sotsiaalvaldkonnas.Juttu tehti sellest, kuidas on avatud dialoog alguse saanud, kus on see kasutusel ning millised on selle tulevikuperspektiivid sotsiaalvaldkonnas. Lisaks puudutati ka selle aasta rahvusvahelise sotsiaaltöö teemat ehk öko-sotsiaalset lähenemist. Mille poolest on Dagmar Naursson veel tuntud:* Avatud dialoogi tutvustaja ja praktik* Taastumise mõtteviisi kandja* Vaimse tervise teemadega tegeleja* „Lootuse hoidjale”

Loe edasi»