KATRIN PÄRN

Olen töötanud sotsiaalvaldkonnas 10 aastat. Mul on kogemusi, kuidas olla ise toetuse vajaja ja kuidas aidata inimest enda kõrval. Olen läbinud arengupsühholoogia, suhtluspsühholoogia, pastoraalpsühholoogia, religioonipsühholoogia; nõustamise ja hingehoiu kursused. Oskan ja olen valmis aitama inimesi kriisi- ja katastroofi olukorras. Tunnen laste ja perede nõustamise põhimõtteid. Tunnen leinaprotsessi kulgu ja leinaja toetamise põhimõtteid. Minu töö fookuses on olnud sotsiaaltöö laste ja peredega. 
Sotsiaaltöötaja ülesanneteks on ennetustöö, kliendi ja tema lähedaste nõustamine ning koostöös toetavate tegevuste kavandamine ja elluviimine. Lisaks sellele osalen teenuste arendamises, nõustan ja teen koostööd kolleegide ja teisi spetsialistidega.  Vabal ajal naudin looduses liikumist, näituste külastamist ja lähedastega koos aja veetmist.