MARJU PAAS

Mind on alati inspireerinud töö inimestega ja võimalus olla abiks nende murede ning probleemide lahendamisel. Rasketel hetkedel olen ise kogenud, kuivõrd oluline on sõbralik ja hinnangutevaba suhtumine ning teiste toetamise kaudu leida uut jõudu ka iseendale. Soov aidata sai määravaks ka elukutsevalikul.
Aastal 2002 lõpetasin Tartu Ülikoolis eripedagoogika osakonna ja asusin juba õpingute ajal erialasele tööle erivajadustega lastega. Erinevatel ametikohtadel töötades nägin, kuivõrd haprad, aga samas ka tugevad ning suure vaimujõuga võivad olla puudega last kasvatavad vanemad – nägin, milles nad kõige enam abi vajavad ning kui palju paremaks annab õigete toetusmeetmetega nii laste endi kui ka nende lähedaste toimetulekut ja elukvaliteeti muuta.
Õppimine ja eneseareng on alati olnud mu elu loomulik osa. Soov ja vajadus näha laiemat pilti ja teha oma tööd veelgi mõtestatumalt, viis mind Tallinna Ülikooli, kus 2010. aastal kaitsesin sotsiaalteaduste magistri kraadi. Lisaks kriminaalpreventsiooni suuna ainetele läbisin ka suurema osa terviseedenduse õppekavast. Läbi elu on mu erihuviks olnud psühholoogia ja seetõttu olen end igal võimalusel ka selles vallas harinud. Samuti usun, et võimetekohane meeldiv töö on oluline osa inimese elukaarest ja see võimaldab tunda end väärtusliku ning vajalikuna. Karjäärinõustamine on teema, milles olen end just viimasel aastal täiendanud ning valmis lahkelt ka toeks olema.
Pikalt olen tegelenud puuetega laste ja täiskasvanutega, aga olen tööalaselt kokku puutunud ka seadusega pahuksisse sattunud noortega, samuti kriminaalhooldusele määratud klientidega. Usun sügavalt, et positiivsed muutused on võimalikud ja asjatundliku toetuse abil saab maailma kõigi jaoks paremaks muuta.
Isiklikus elus kogetud tõusud ja mõõnad on olnud suur õppimise koht – igale probleemile on olemas lahendus ning raskused muudavad vaid tugevamaks.
Oma vabu hetki sisustan eelkõige lugemisega, aga meeldib ka viibida looduses, tegeleda aiandusega ning võimalusel reisida – nii kodusel Eestimaal kui ka kaugemates paikades.