KRIS VAGULA

Olen inimene, kes on natuke vaatenurki lihvinud ning elu peegeldusest leidnud tõelisust – leidnud end kunstipisikust puudutatuna tegemas ja askeldamas. Ma tahan, et meie soovid ja minu tööd peegeldaks elujaatust. Et igaühel lõputult veaks ( ja see poleks ninapidivedu).
Teismeeas kogetud õnnetusest väljatulek istutas mu isikuomaduste sekka soovi tulevikus aidata teisi abivajajaid. Seega pühendumuse alge on mul südames ja tänaseks olen erinevate sihtrühmadega tööd teinud enam kui üheksa aastat. Olen läbinud tegevusjuhendaja koolituse, õppinud sotsiaal – ja noorsootööd. Lisandunud kogemused on andnud aimu, et sotsiaaltöö tähendab võimaluste leidmist keerukates, ennustamatutes olukordades, aga igale väljakutsele on olemas lahend kui seda koos otsida. Olen kui inimkompass – saan ise olla rahul siis, kui abi vajav kodanik leiab tee tagasi koju. Olen inimene, kes töötab inimestega ja kellel see töö on südame järgi.